Category Archives: Ukategorisert

Årbok 2017 og kalender 2018

Lokalhistorisk kalender 2018 og Årbok 2017 lanseres på vårt møte på Kaldalstua tirsdag 28. november.

I årboka finner du artikler om historie fra bygda vår: regulering av Mossa, utvandrerminner, frikirka, butikkmuseet i Venneshamn, flyktninger til Sverige, hoppbakker, og «Mosvik anno 1977». Nytt i år: «2017 i bilder»: 1. klasse, konfirmanter og gullkonfirmanter.

Kalender 2018 har tradisjonell primstav-design, gamle og nye klassebilder, 2 konger på framsida, 1 statsminister, USAs president, en HV-øvelse og mye annet. Årets sitater og visdomsord er hentet fra Martin Kvennavika.

Årbok og kalender koster 125 kr hver. Du kan kjøpe dem hos COOP Mosvik, på bokhandel i Steinkjer, eller direkte fra vår kasserer Øyvind Løkken.

2017-11-15-12-48-58.jpg

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Smaahistorier om dyr

I juli 2016 utga Mosvik historielag en ny utgave av den glemte memoarboka «Smaahistorier om dyr» fra 1909. Forfatteren Antonie Løchen vokste opp på Sundnes i Inderøy, med en mor fra Vinje bruk i Mosvik.

smaahistorier

Antonie Løchen (1850-1933) bosatte seg som voksen i Trondheim; hvor hun ble kvinnesakspioner, dyreverner og en av Norges første kvinnelige lokalpolitikere. Hennes erindringsbok inneholder flere små historier som «Benedikt og ulvene» og «Inger gjæterpike og bjørnen».

– Vi tror at mange vil ha glede av denne «tidsreisen» til dramatiske hendelser i gamle Mosvik og Inderøy sier Jorid Klette Berg, leder i Mosvik historielag. Boka ble utgitt i 1909, men mange av historiene er fra første halvdel av 1800-tallet. Noen er fra Vinje bruk, andre foregår på Sundnes, på Munkholmen og på gjeting i Beitstadfjellene.

Bokutgivelsen lanseres under bygdadagen i Mosvik lørdag 23. juli.Boka kan kjøpes på COOP Mosvik, eller ved å kontakte historielaget. Boka koster 100 kr.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årsmøte 2017

Mosvik historielag inviterer medlemmer og andre interesserte til årsmøte tirsdag 28. februar kl 19.00 på Kaldalstua.

2016-11-30-13-22-37

På novembermøtet feiret vi bind 4 av bygdeboka. Spesialkake måtte til!

. Etter årsmøtesakene skal Grethe B. Myrabakk vise bilder av «Bygda vår, sett med Grethes øyne».

Nedenfor kan du lese årsmelding, regnskap og de andre årsmøtepapirene.

Kortversjonen er at vi kan se tilbake på et aktivt år med 9 foredragskvelder og fire utgivelser. Vi tar bygdas historie på alvor, og har i løpet av året både vært på nattelysning ved bergkunsten i Kvennavika, hørt om herregårdsminner, rutebåttida og hørt Gunnar Viken kåsere om barndomsminner. Laget har også fullført bygdebok for Mosvik med fjerde bind.

Jorid Klette Berg har vært leder i laget siden starten i 1979. Hun trekker seg nå, og vil bli takket av årsmøtet for langvarig og trofast innsats. Som ny leder foreslås Morten Olsen Haugen, som har vært sekretær i laget de siste 4 årene. Han har bodd i Mosvik i 6 år, og arbeider ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek på Steinkjer.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Seminar om barnehjemshistorie

Et seminar i regi av Inderøy Museums- og historielag.

Rostad gård og ungdomshjem, lørdag 9. april 2016 kl 10.00-14.00

  • 0930 kaffe og velkommen
  • 10.00 Åpning.
  • 10.15 Første foredrag: Barnehjem i Trøndelag – et variert bilde. Torbjørn Bolstad, NTNU; sekretariatsleder for barnehjemsgranskingen i 2006
  • 11.00 kort beinstrekk
  • 11.15 Andre foredrag: Fra Rostads historie som barnehjem. Vidar Berdal; lektor i historie og lærer ved Rostad
  • 12.00 Lunsj. Gryterett
  • 13.00 Tredje foredrag: omstreifernes historie i Norge, med vekt på statlige og private «omsorgstiltak». Mari Møystad, konservator ved Latjo drom, Glomdalsmuseets avdeling for romanifolkets kultur
  • 13.50 Oppsummering. Takk for i dag. Bygdebokforfatter Astrid Wale.

Dette er det første av flere seminar som arrangeres av bygdeboknemnda for å kaste lys over særlige emner i Inderøys historie. Inderøy Museums- og Historielag og Mosvik historielag samarbeider med Inderøy kommune om å utgi Inderøys historie 1800-nåtid i 2 bind. Astrid Wale er bygdebokforfatter i et fireårig engasjement, og begynte 1.1.2015. Første bind skal utgis i 2018.

Seminaret er samtidig Nord-Trøndelag historielags åpne vårmøte.

På grunn av servering og slikt er det nødvendig med påmelding. Vennligst send påmelding på epost til morten.haugen@ntfk.no eller på SMS til tlf 415 17 633 senest tirsdag 5.4. kl 16.00

Deltageravgift kr 200 inkluderer både mat, kaffe og høvelig sete.

Adkomst til Rostad er skiltet fra riksveg 755, omlag 5 km vest for Straumen.

Etter avslutningen av seminaret er det tilbud om et bonusforedrag om Rostad og Ole Richter, hvis noen ønsker å høre mer om dette.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årsmøtet tirsdag 23.februar 2016

2015-07-21 17.04.59

Gamle ord og uttrykk fra Mosvik ble utgitt i juli 2015

Historielaget har møte siste tirsdag i måneden. Og februarmøtet var som vanlig årsmøte.

Før årsmøtesakene hadde Arnold Lorentsen fotokåseri om natur og fugler i Mosvik. Deretter var det servering og årsmøtesaker.

Nedenfor kan du lese sakspapirene og referatet. Kortversjon er at økonomien er god, at Jorid Klette Berg ble gjenvalgt som leder, og at Gerd Sissel Selseth og Ann Kristin Damås Jenssen er nye i styret.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

1800 dialektord – fra «abakle» til «åvvabol»

Gamle ord og uttrykk fra Mosvik lanseres 25.7.

Gamle ord og uttrykk fra Mosvik lanseres 25.7.

Mosvik historielag presenterer nå i juli 2015 resultatet av sju års arbeid med å registrere lokal dialekt. Heftet «Gamle ord og uttrykk fra Mosvik» lanserer på bygdadagen lørdag 25. juli.

De fleste dialektordene er knyttet til redskaper og arbeidsformer i det gamle bygdesamfunnet: jordbruk, skogbruk, fiske og husdyr.

I tillegg finnes det raust med ord og uttrykk som mosbyggen brukte for å karakterisere naboen. Han eller ho kunne være ovlin, eller en prakkmakar eller præstkamerat. Hvis ho ikke var rasjin, ravi, romstor eller råssåsam.

Arbeidet med heftet ble sluttført i vinter av ei arbeidsgruppe med Jarle Langfjæran, Tordis Markhus og Arvid Nervik. Tidligere har mange andre arbeidet med stoffet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert

Årsmøte 2015: tirsdag 24. februar

Historielaget har møter siste tirsdag i måneden. Og februarmøtet er årsmøte.

I år deltok den nyansatte bygdebokforfatteren i Inderøy Astrid Wale for å orientere om sitt arbeid med bygdebokas allmenne del. Hun hadde ordet først, deretter var det kaffe, servering og spørsmål. Til sist årsmøtesakene.

Her kan du lese sakspapirene og referatet

Legg igjen en kommentar

Filed under Ukategorisert